Ambassaderådet

Synnejysk Ambassades bestyrelse omtales som “Ambassaderådet”. 

Ambassaderådet består af følgende medlemmer:

Generalambassadør (formand)
Hans-Georg Møller
gorm@mail.tele.dk

Kasserer
Poul Erik Faurholm Hansen
J.P.E Hartmanns Allé 63 1.
2500 Valby
peh@ceas.dk

Ambassaderådsmedlemmer
Karin Møller Christensen (mødearrangør)
Arne Fogt
Thor Skrumsager Hansen