Ditlev Nielsen læste højt fra sine erindringer

På februar aftenens møde havde vi besøg af tidligere dommer og advokat Ditlev Nielsen. Hvor han kom fra var svært at sige, da hans far, som var præst, blev flyttet rundt om i embeder.

Barndommen var i Arrild, hvor Ditlev var den 9.…

9. februar: Dommer Ditlev Nielsen

Tidligere dommer Ditlev Nielsen, retten i Tårnby, har udgivet en erindringsbog med titlen: Som jeg så det – sønderjyske erindringer.

I bogen skildres forfatterens barndom og tidlige ungdom indtil studentereksamen i 1951 fra Sønderborg Statsskole. Herudover skildres tidsrummet fra 1966 – 1976, hvor han var dommerfuldmægtig/retsassessor i Haderslev.…