Sponsorer

  • Sydbank
  • Sydjysk Sparekasse (tidl. Frøs Sparekasse)
  • Schackenborg Slotskro
  • Agerskov Kro
  • Højer Pølser
  • MutMut Aps.
  • Grænseforeningen
  • Sønderjysk Kål
  • Danfoss Universe
  • Hovedretningslinier for Sponsorater

 

(Som vedtaget på ambassaderådsmødet den 22. november 2004)

Ambassaden stiler efter, at sponsorer søges inden for en af nedenstående kategorier, evt. i en kombination af disse.

Hovedsponsorer
Hovedsponsorer er sponsorer, som sponsorer aktiviteterne i Ambassaden med min. 4.000,- kr. pr. år

Lejlighedssponsorer
Lejlighedssponsorer er sponsorer, som økonomisk ønsker at støtte f.eks. et enkeltarrangement i Ambassaden, eks. en koncert, en julefrokost, en sommerfest el.lign.

Økonomiske sponsorer i øvrigt
Øvrige økonomiske sponsorer er sponsorer, som sponsorerer aktiviteterne i Ambassaden med min. 1.000,- kr. pr. år

Naturaliesponsorer
Naturaliesponsorer er sponsorer, som støtter aktiviteter i Ambassaden ved at levere naturalier i forbindelse med konkrete arrangementer, eks. øl på fade, pølser o. lign. til frokost, banko el.lign.

Generelt om sponsorer
Sponsorer kan få navn og logo vist på Ambassadens hjemmeside, www.synnejyskambassade.dk for det kalenderår, sponsoratet dækker.

Herudover har sponsorer – og deres evt. ansatte – mulighed for at deltage i arrangementer på lige fod med ambassadører i øvrigt. Lejlighedssponsorer og naturaliesponsorer dog kun for så vidt angår de konkrete, støttede arrangementer.

Eventuelle andre sponsor – fordele må aftales i de enkelte tilfælde.