Sponsorer

Sydbank
Kgs. Nytorv 30
1050 København K

REALMÆGLERNE GARDER v/Niels Jørn Garder
H. C. Ørstedsvej 23
1879 Frederiksberg C
Tlf: 33 25 83 84

Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S
6100 Haderslev
Tlf: 73 52 61 00

Sønderjydsk Kål
Hirsevej 19
6100 Haderslev

Rummelpottens Forlag
Sletagergaard A/S
Hjartbro Byvej 11
6541 Bevtoft
Tlf: 74 51 46 48

P. J. Schmidt Fonden

Hovedretningslinier for Sponsorater

(Som vedtaget på ambassaderådsmødet den 22. november 2004)

Ambassaden stiler efter, at sponsorer søges inden for en af nedenstående kategorier, evt. i en kombination af disse.

Hovedsponsorer
Hovedsponsorer er sponsorer, som sponsorer aktiviteterne i Ambassaden med min. 4.000,- kr. pr. år

Lejlighedssponsorer
Lejlighedssponsorer er sponsorer, som økonomisk ønsker at støtte f.eks. et enkeltarrangement i Ambassaden, eks. en koncert, en julefrokost, en sommerfest el.lign.

Økonomiske sponsorer i øvrigt
Øvrige økonomiske sponsorer er sponsorer, som sponsorerer aktiviteterne i Ambassaden med min. 1.000,- kr. pr. år

Naturaliesponsorer
Naturaliesponsorer er sponsorer, som støtter aktiviteter i Ambassaden ved at levere naturalier i forbindelse med konkrete arrangementer, eks. øl på fade, pølser o.lign. til frokost el.lign.

Generelt om sponsorer
Sponsorer kan få navn og logo vist på Ambassadens hjemmeside, www.synnejyskambassade.dk for det kalenderår, sponsoratet dækker.

Herudover har sponsorer – og deres evt. ansatte – mulighed for at deltage i arrangementer på lige fod med ambassadører i øvrigt. Lejlighedssponsorer og naturaliesponsorer dog kun for så vidt angår de konkrete, støttede arrangementer.

Eventuelle andre sponsor – fordele må aftales i de enkelte tilfælde.