Tilbageblik på én af Aabenraas søfartskonger

40 ambassadører mødte op til det sidste arrangement på Landbohøjskolen.
Først og fremmest skal der fra ambassaden lyde en stor tak til de studerende på Landbohøjskolen, der har været værter for vores arrangementer gennem mange år. Dette møde var desværre det sidste, og fremadrettet bliver Synnejysk Ambassades arrangementer afholdt på Hyltebjerggaard i Vanløse. Mere info omkring dette, når efterårets invitationer sendes ud.
Rolf Larsen må siges at være sat grundigt ind i skibsreder Jørgen Bruhn, hans skibe og hans færden. I flere tilfælde kunne han også fortælle, at historiebøger og gamle aviser tog fejl i deres beretninger om skibsrederen.
Jørgen Bruhn nåede i sin levetid fra 1781 til 1858 at blive Aabenraas rigeste, og på det tidspunkt også kongerigets største skibsreder.
Rolf viste gamle avis udklip m.m., bl.a. fra Freja, som var lokalavis for Aabenraa og omegn.
Jørgen Bruhn havde mange jobs. Udover at være skibsreder, var han også gårdejer på Straagaard, som ligger på Løjt Land, ligesom han ejede en del møllerier, bl.a. Nymølle, Slotsmølle, vejmøllen og ikke mindst Stenbjerg Mølle, som var en del af Æ Knap.
Sidstnævnte ejede han i øvrigt også.
Jørgen Bruhn arbejdede sig op fra matros til styrmand og har haft mange ture på verdenshavene med sine skibe. 2 af dem forliste desværre også.
Fra 1820 får Jørgen Bruhn bygget forskellige store skibe på skibsværftet i Aabenraa, ejet af Jørgen Paulsen. Skibene fik alle navne, såsom Caravane, Creole, Cimber, Anna Catharina, som senere blev omdøbt til Pamona og Colibri. Skibet Concordia blev bygget i Stetin.
Vi blev virkelig beriget med Rolf Larsens store viden om Skibene i Aabenraa samt Jørgens Bruhns liv.
Du kan læse mere om Jørgen Bruhns liv og levned på Rolf Larsens hjemmeside, www.søfartshistorie.dk