17. marts: Morten Jørgensen – i kølvandet på Anden Verdenskrig

Torsdag d. 17. marts kl. 19.00 på Landbohøjskolen; Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg kommer Morten Jørgensen, der blev født i 1930 på Als, og var således 15 år ved 2. verdenskrigs afslutning. Militærtjenesten for ham kom til at foregå i Luftvåbnet, og i den forbindelse lå en del af uddannelsen i USA.
Kom og hør hvorledes Morten oplevede denne spændende tid, og hør det væld af anekdoter, der knytter sig dertil.
Tilmelding sker ved at skrive en mail med navn og antal deltagere til mail@synnejyskambassade.dk senest den 9. marts.