9. februar: Dommer Ditlev Nielsen

Tidligere dommer Ditlev Nielsen, retten i Tårnby, har udgivet en erindringsbog med titlen: Som jeg så det – sønderjyske erindringer.

I bogen skildres forfatterens barndom og tidlige ungdom indtil studentereksamen i 1951 fra Sønderborg Statsskole. Herudover skildres tidsrummet fra 1966 – 1976, hvor han var dommerfuldmægtig/retsassessor i Haderslev.

Ditlev Nielsen er opvokset på landet i en præstefamilie, og landsbyen i slutningen af 1930’erne og 1940’erne, landsbyskolen og det kirkelige liv beskrives. Der er øjenvidneskildringer af 9. april 1940, besættelsen, befrielsen og tiden derefter. ” Den sorte skole ”, hvor forfatteren var elev i 7 år omtales med ret kritiske briller.

Ditlev Nielsen vil fortælle lidt om sig selv og om bogen og processen med at skrive og udgive en bog. Han vil ( hvis tiden tillader det ) læse nogle udvalgte passager fra bogen. Det vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Det er som altid kl. 19.00, på Landbohøjskolen, Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg.

INDGANG: på siden af bygningen, ved parkeringspladsen. Dvs. når du står og kigger på nr. 40, skal du gå venstre om bygningen.
Tilmeldingsfrist er den 2. februar og foregår til mail@synnejyskambassade.dk