Spændende foredrag ved Alex Thomsen og Thomas Kvist Christiansen den 26. juni 2023

Mandag, den 26. juni havde ambassaden besøg af journalist og forfatter Thomas Kvist Christiansen og historiens hovedperson Alex Thomsen, hvor de i fælleskab fortalte om Alex Thomsens far, Alexander Thomsen, der efter 2. Verdenskrig uberettiget sad i russisk fangelejer i 10 år . En kærlighedshistorie, hvor Alexander Thomsen møder sin Olite Priede, der ligeledes var fængslet, og hvor Alex Thomsen var resultatet af “Miraklet fra Gulag”.

En spændende fortælling med et interesseret og spørgelysten forsamling. En stor tak til alle jer, der mødte op og en stor tak til Alex og Thomas for den spændende og interessante fortælling.