Oplæg v. direktør Erik Brøgger Rasmussen, Udenrigsministeriet

Det var en veloplagt Erik Brøgger Rasmussen, der besøgte ambassaden den 2. maj, hvor han fortalte om sin hverdag i Udenrigsministeriet samt hans del af coronahåndteringen, som var en yderst spændende fortælling.

Der var stor spørgelyst blandt de mange fremmødte ambassadører til Erik, der i øvrigt stammer fra Aabenraa.